Åpenhetsloven

«Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold»  trådte i kraft 01.07.2022 og loven kalles for Åpenhetsloven.

Formålet med Åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. I tillegg skal Åpenhetsloven sikre allmenn tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderingene skal sikre at alle virksomheter som omfattes av loven har en bevist holdning til mulige brudd på menneskerettigheter eller mangel på anstendige arbeidsforhold hos sine forretningsforbindelser. Dette omfatter leverandører, samarbeidspartnere og andre faste forretningsforbindelser.

 

Nordic Toy Teams arbeid med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er forankret i vår ledelse og vårt styre. Nordic Toy Team AS jobber systematisk for å fremme gode og anstendige arbeidsforhold, og at sikkerhet er i varetatt hos våre leverandører for å sikre hele verdikjeden.

For Nordic Toy Team blir Åpenhetsloven en naturlig del av bærekraftstrategien, hvor vi har tatt utgangspunkt i to av FNs bærekraftmål på dette området:

Nordic Toy Team gjennomfører sine aktsomhetsvurderinger etter OECD sin modell:

Les mer om Åpenhetsloven redegjørelse 2023-2024.

Les mer om vår Bærekraftrapport – Nordic Toy Team 2023.

 

Har du spørsmål til oss om Åpenhetsloven?

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon om hvordan Nordic Toy Team AS jobber med dette?
Ta kontakt via skjemaet nedenfor.

Navn(Påkrevd)
E-post(Påkrevd)

For at vi skal respondere på denne henvendelsen gir dette Nordic Toy Team AS tillatelse til lagring og bruk av dine opplysninger og data. Se våre retningslinjer for personvern.