Rangler

Ranglen blir ofte en av barnets første leker og en god stimulans for babyen. En god rangle bidrar også i utviklingen til barnet, da gjerne ved hjelp av farger og lyder. Rangler hjelper spedbarnet med å forbedre hånd-øyekoordinasjonen ved å stimulere sansene deres.